Blog Theme by PHP Website

Mari Asikkala - Oulu

Ikää on siunaantunut 34 vuotta ja sinä aikana myös kolme lasta. Tällä hetkellä työskentelen koulunkäynnin ohjaajana, mutta matka kohti pitkäaikaista haavetta on alkanut; olen pienestä asti halunnut olla kuvaamataidon opettaja. Nähtäväksi jää, toteutuuko tämä haave kuinka pian. Tähän meidän poppooseen kuuluu minun ja lasten lisäksi mieheni, kolme kissaa, kolme käärmettä, parta-agama ja vierailevat tähdet: mieheni poika ja äitini koira.

Äitini voisi sanoa, että olen syntynyt kynä kädessä ja montaa päivää ei ole elämäni aikana ollut, jolloin en olisi piirtänyt tai maalannut. Tämän hetkiseen hektiseen elämäntilanteeseen, se todella tervetullut tapa rentoutua.

Pitkälle aikuisikään tein lyijykynällä tai puuväreillä hommia, kunnes löysin Photoshopin ja tietokoneeseen liitettävän piirustus ”laudan”. Taisi mennä useampi vuosi, jolloin en värikyniin koskenut. Kunnes jostain syystä innostuin akvarelleista ja piirtoalusta lensi nurkkaan. Koskaan aiemmin en ollut tykännyt yhtään vesiväreillä työskentelystä. Nykyään maalailen joko akvarelleilla tai akryyleillä. Silloin tällöin piirrän Ipadilla.

Pidän historiasta, kansantaruista ja mytologioista, ja useimmissa töissäni löytyy jotain elementtejä, jotka jollain tavalla liittyy niihin. Usein myös todella tarkkaan otan selvää mikä eläin, kasvi tai ele symboloi mitäkin tunnetta, luonnetta yms.

Suurimmaksi osaksi töissäni esiintyy ihmisiä, mutta myös eläimiä innostun silloin tällöin tekemään. Enemmissä määrin olen alkanut maalaamaan eläimiä ja luontoa, joka ei ole koskaan ollut minun vahvin alani.

Työn nimeäminen ja siitä kertominen on aina ollut minulle haasteellista, joten… työt puhukoot puolestaan 😊

Mielentaide ry:n jäseneksi 20.2.2019


I’ve been blessed with 34 years of age and during that time three children also. I am currently working as a school tutor, but the journey towards a long-lasting dream has begun; since I was small I’ve wanted to be an art teacher. We’ll see if this dream will come true and how soon. Our group includes my husband and my kids, my three cats, three snakes, a beard-agama and visiting stars: my husband's son and my mother's dog.

My mother would say that I was born with the pen in my hand and not many days have passed that I wouldn’t have drawn or painted during my life. For the current hectic life situation, it's a really welcome way to relax.

For a long time, I did things with  pencils or coluring pensils until I found Photoshop and a drawing tablet that I could connect to my computer. Then it must have been many years when I didn't touch the coloring pencils. Until for some reason I got excited about watercolors and the tablet flew into the corner. Never before had I liked to work with watercolors. Today I paint with either watercolors or acrylic. Occasionally I draw with my Ipad.

I like history, folk tales, and mythologies, and most of my work contains some elements that somehow relate to them. Often, too, I'm really clear about what animal, plant or gesture symbolizes what kind of feeling, character etc.

People occur in most of my artwork, but I also occasionally get excited to create animals. To a growing extent, I’ve started to paint animals and nature, which has never been my strongest line of business.

Naming a piece of art and telling about it has always been a challenge for me, so… let them speak for themselves 😊

Member of Mielentaide ry since 20.2.2019

Osumat: 3031