Blog Theme by PHP Website

Katri Valtonen - Keuruu

Olen 1986 syntynyt Keuruulainen, taiteilija. Opintoja taiteen tekemiseen minulla ei juurikaan ole. Muutamia kansalaisopiston kursseja olen käynyt, sekä lukion muutamia kursseja.

Suhteeni kulttuuriin, taiteeseen ja sen tekemiseen on vahva. Minua kiinnostaa niin taidehistoria kuin nykytaidekin kaikkine sen ilmenemismuotoineen. Teatteri ja sen tekeminen on myös yksi rakkauteni ja olenkin teatteria harrastanut yli 20-vuotta, tosin viime aikoina on tullut muutaman vuoden tauko. Harrastan myös laulamista. Lauluopintojen ohessa laulan kahdessa kuorossa.

Oma taiteeni kumpuaa havainnoistani ympäröivästä maailmasta, sekä sisäisistä kokemuksistani. Olen elämässäni kokenut lapsesta saakka ikäviä asioita ja elämän nurjaa puolta. Sairastan vakavaa psykoositasoista sairautta ja nämä vaikuttavat siihen, miten hahmotan, koen ja näen maailmaa. Nämä vaikuttavat suuresti taiteeseeni.

Olen myös yhdistysaktiivi ja tapaan paljon erilaisia ihmisiä ja kohtaloita. Olen perustanut kotikaupunkiini mielenterveys yhdistyksen; Mielen Tie ry. n ja toimin sen puheenjohtajana. Olen erittäin herkkä ja nämä asiat vaikuttavat minuun suuresti. Taiteeseeni olen myös pyrkinyt kuvaamaan herkkyyteni kautta erilaisia elämän tuomia tunteita ja tilanteita.

Luonto ja sen monimuotoisuus myös inspiroi minua. Luonto on minun turvapaikkani ja yleensä samoaminen metsässä tai istuminen järven rannalla rauhoittaa minua ja selkeyttää ajatuksiani. Tuskastun herkästi ihmisten kiireestä ja kaupungin hälinästä.

Olen harrastanut maalaamista ja piirtämistä lapsesta saakka. Pidän erityisesti akryyleillä työstämisestä, akvarelleista sekä erilaisista sekatekniikoista. Erilaiset kynät, pastellit ja liidut ovat myös käytössäni satunnaisesti. Työni ovat nykyään yleensä pieni kokoisia, sillä pidän pienen koon tuomasta intensiivisyydestä.

Luovuuteni on hyvin kausittaista. Yleensä talvi ja syksy ovat luomisen aikaa, jolloin töitä tulee tehtyä paljon lyhyessäkin ajassa. Näiden jälkeen saattaa olla pitkiäkin aikoja, ettei aikaiseksi saa mitään, vaikka haluaisikin. Myös sairauteni syklit vaikuttavat aikoihin, jolloin työstän töitä.

Haaveenani on joskus vielä opiskella taidetta ja saada taiteen tekemiseen opetusta, mutta elämä kulkee niin kuin kulkee. Haaveilla on tapana toteutua, jos niihin uskoo oikein kovasti.

Mielentaide ry:n jäseneksi 9.6.2017


I am an local artist born in Keuruu in 1986. I don't have many art college degrees. I’ve been to a few community college courses as well as to some high school courses.

My relationship with culture, art and creating it is very strong. I am interested in art history and contemporary art with all its manifestations. Theater is a love of mine and I have been doing it for over 20 years, although for the last few years I have had a brake. I also like singing. Besides my singing studies, I sing in two choirs.

My art is born from my observations of the world around me, and from my inner experiences. I've experienced nasty things in my life childhood and the adverse side of life. I have a serious psychotic illness these things affect how I perceive, experience, and see the world. These greatly affect my art.

I am also an active association member and I meet a lot of different people and destinies. I’ve set up a Mental Health Association in my home town; Mielen Tie ry and I’m the chairman of it. I am very sensitive and these things affect me greatly. In my art I have also tried to describe through my sensitivity a variety of life situations and emotions.

Also nature and its diversity inspires me. Nature is my refuge, and usually wondering in the woods or sitting by the lake makes me calm and my thoughts clear. I get tired of people's rushing around and also from all the commotion in the city.

I have been painting and drawing since childhood. I especially like working with acrylics, watercolors, and mixed techniques. Different pens, pastels and chalk are also available at random. Nowadays my work is usually small in size, because I like the intensity of the small size.

My creativity is very seasonal. Usually winter and autumn are the time of creation, when I can accomplish alot even in a short period of time. Afterwards there might be long periods of time that I get nothing done, even if I wanted to. The cycles of my illness also affect the times I work.

My dream is to someday study art and to be taught how to create it, but life goes as it goes. Dreams tend to come true if you believe in them strong enough.

Member of Mielentaide ry since 9.6.2017

Osumat: 2985