Blog Theme by PHP Website

Henna Kalliskota - Vantaa

Olen syntynyt 1977. Olen harrastetaiteilija, joka tekee taidetta silloin kun jaksaa, ehtii ja riittävä inspiraatio iskee. Olen käynyt kuvataidelukion Helsingissä. Opiskellut sen jälkeen ammattikorkeassa vaatesuunnittelua ja graafista suunnittelua, mutta opinnot keskeytyivät osin terveydellisistä syistä. 

Taiteiluni ei rajoitu vain kuvataiteelliseen ilmaisuun. Kirjoituskärpänen puraisi kunnolla reilu pari vuotta sitten, ja sen jälkeen suoritin kahdeksan eri fiktiivisen kirjoittamisen kurssia työväenopistolla, sekä yhden kustannustoimittajan kirjatyöpajan Ahlman opistolla (entinen Oriveden opisto). Työstän parhaillaan kahta pitkää proosatekstiä ja ylevä tarkoitus olisi saada joskus oma kirja aikaiseksi. Kirjoitusinto ei ole laantunut vielä, mutta ehkä hieman hiipunut.

Minulla tahtoo olla kausia, jolloin keskitys johonkin tiettyyn asiaan höyrypäisellä innolla ja muut projektit jäävät sivuun. Nyt voisi välillä olla taas kuvataiteen vuoro. Aloin pitkästä aikaa maalata taas taulua akryyleilla ja totesin, että taidot voivat ruostua käyttämättöminä. Olen kuitenkin enemmän ehkä piirtäjä, en niinkään värien taitaja. Näyttelyyn esille asetetut kaksi tauluani eivät ole tehty nimenomaan tätä näyttelyä varten, vaan otin jotain, jota minulla oli kotona seinillä. Ehkä saan taas kunnolla taidekärpäsenkin kiinni ja alan keskittyä taulujen tekoon tosissaan, mutta en totisesti. 

Elämäntilanteeni on tällä hetkellä yhtä suurta kysymysmerkkiä. Olen fyysisen vamman takia ollut niin sanotulla kuntoutuskurssilla. Suuri haaveeni olisi päästä opiskelemaan syksyllä media-alaa ja selvittelenkin parhaillaan pääsymahdollisuuksiani ja opintojen rahoittamista. Jatkaisin tavallaan siitä, mikä jäi kesken 90-luvulla. 

Mieli ja taide. Kumpaakaan ei ole ilman toista. Taide, taiteen tekeminen vaatii ajatustyötä. Taiteen katsominen herättää ajatuksia. Ajatukset ovat yhtä kuin mieli ja mieli synnyttää itsessään jo taidetta, joka tulee ulos tekoina, joista syntyy kuvia, tekstiä, ääntä, liikettä. Kaikissa mielissä syntyy luovia ajatuksia ja havaintoja. 

Mielentaide ry:n jäseneksi 31.3.2019


I was born in 1977. I am a hobby artist who makes art whenever I feel the need or have time to do so or when sufficient inspiration strikes. I have studied in a visual arts high school in Helsinki. I then studied fashion design and graphic design at a university of applied sciences but my studies were partly interrupted because of health reasons.

My art is not limited to visual arts expression. The writing fly bit me a couple of years ago, and after that I’ve completed eight different fictional writing courses at a adult education college as well as a publishing workshop for a publisher at Ahlma College (former Orivesi College). I am currently working on two long prose texts and a lofty purpose would sometimes be to create my own book. The writing has not subsided yet, but perhaps faded.

I tend to have seasons when I focus on a particular thing with a steamy enthusiasm and other projects will be left aside. It could be sometimes visual arts turn. When I began painting a canvas with acrylic I realised that skills can rust when they are unused. However, I am perhaps more of a drawer, I not so much of a color expert. The two paintings I set up for the exhibition are not made specifically for this exhibition, but I took something I had on the walls at home. Maybe I'll get bitten by the art fly again and I will concentrate on making paintings efficiently, but not too seriously.

At the moment, my life situation is just as big question mark. I am due to a physical injury participating in a so-called rehabilitation course. My great dream would be to study the media industry in autumn and I’m sorting out my access opportunities and the funding for the studies. I would pick up from what I was doing in the middle of the 90s.

Mind and art. Neither is without the other. Art, artwork requires thought work. Watching art raises thoughts. Thoughts are the same as the mind and the mind itself generates art that comes out as acts that produce images, text, sound, movement. All minds create creative thoughts and observations.

 

Member of Mielentaide ry since 31.3.2019

Osumat: 2966