Blog Theme by PHP Website

Näyttelyn järjestäminen Mielentaiteessa

Taidenäyttelyn voi järjestää monella eri tavalla mutta Mielentaiteessa on vain yksi tapa järjestää näyttely ja sitä voisi kutsua "mielentaiteen tavaksi", koska näyttelyt ovat Mielentaiteen näköisiä.

Monet aiemmin näyttelyissä mukana olleet taiteilijat ovat luoneen oman käsityksensä minkälainen on taidenäyttely ja tämä käsitys pohjaa heidän aiempiin kokemuksiinsa, joita he käyttävät vertailupohjana kaikkiin tuleviin näyttelysuunnitelmiin. Mielentaiteessa näyttelyitä ei järjestetä, kuten muut tahot järjestää. Olen järjestänyt kaikki yhdistyksen näyttelyt ja en ole koskaan katsonut mallia muista; olen vain huomioinut muiden näyttelyiden puutteita ja asioita, jotka Mielentaiteen näyttelyissä tehdään eri tavoin, jolloin lopputulos on paremmin näyttelyvierasta huomioiva. Näyttely ei ole vain taiteilijoiden taidonnäyte Mielentaiteessa, vaan se on yhtä lailla järjestäjänsä taidonnäyte ja siinä huomioin kaiken sellaisen, jota ei taiteilija ehkä tule ajatelleeksi ollen sokea sellaiselle, johon ei ole tottunut itse.

Kun lähden suunnittelemaan näyttelyä, on aika ja paikka vain määreitä mutta tärkeimpiä ovat järjestelyt itse ja niiden onnistumiseksi olen kehittänyt työstötavan, jossa taiteilijat ovat mukana antaen erilaisiin tehtäväpyyntöihin vaadittavia vastauksia, joista muodostuu näyttelyn rakenne ja ilme. Tämä työstötapa suosii myös pienellä henkilöresursseilla järjestettäviä näyttelyitä, koska tämä ei sido kuin pari toimijaa tietojen kerääjiksi ja tietojen loppukäyttäjiksi.

Vasta kun teokset ovat valmiita ja taiteilijakohtaiset ennakkotehtävät ajallaan suoritettu, alkaa näyttelyn sijoittaminen aikaan ja paikkaan sopivaksi. Koska tämä asia on vasta kolmanneksi tärkein seikka, niin kahden muun seikan ollessa valmiita voidaan kolmatta seikkaa muotoilla tarvittaessa uusiksi, mikäli olosuhteet niin määrittävät. Käytännössä tämä tarkoittaa varasuunnitelmien käyttöön ottoa, jossa ajan ja paikan määritteet menettävät täysin merkityksensä.

Kun nämä kolme asiaa ovat kunnossa, voidaan aloittaa näyttely lopputoimien osalta ja tarjota näyttelyn katsojille elämyksiä unohtamatta taiteilijoita, joille jokainen näyttely Mielentaiteessa on ollut opettavainen matka jollain tapaa uusiin asioihin.


Yllä mainittu on Mielentaiteen tapa järjestää näyttely, jossa ajan ja paikan määreet eivät muodosta näyttelyn tärkeintä osa-aluetta, vaan tärkeintä on ennakkotehtävien valmistuminen ajallaan. Jos näyttely joudutaan siirtämään johonkin toiseen ajankohtaan tulevaisuudessa, niin näyttely saadaan hyvinkin nopeasti käyntiin, kun ennakkoon pyydetyt taiteilijakohtaiset tehtävät on suoritettu; jos sen sijaan ne on laiminlyöty, joudutaan näyttelyn järjestelyt aloittamaan alusta, sillä jokaisesta valmistautumisesta näyttelyyn, tulee oma mielentaidetarinansa eikä sitä voi luoda puutteellisin tiedoin tai keksiä teosten tietoja yms.

Mielentaiteella jäsenten vaihtuvuus on suuri; jäsenmäärä polkee paikallaan, sillä aina jäseniä erotessa saadaan melkein heti uusia jäseniä tilalle. Eniten eroamisia sattuu sellaisten jäsenten kohdalla, jotka ehtivät olla jäseninä 6 - 24 kuukauteen eli alle 2 vuotta, joilla ei ole malttia odottaa toivomaansa toimintaa tai jokin yhdistyksessä ei vastaa odotuksia. Näin ollen myös tässä haarukassa olleet taiteilijat eivät ole ehtineet tutustua kunnolla Mielentaiteen näyttelyiden järjestämiseen voidakseen luottaa myös poikkeusoloissa toimiviin varasuunnitelmiin, joita jokaiseen näyttelyyn laaditaan aina 1-3 erilaista toimintatapaa erilaisten tilanteiden varalle. Myös nykyisen tilanteen vallitessa, löytyy sopiva varasuunnitelma, jotta juhlanäyttely voitaisiin toteuttaa.

Mikäli edellä mainittu ei vieläkään auennut, kannattaa unohtaa kokonaan näyttelyt, joissa on mukana ollut ja sulkea silmät alkaen mielikuvituksen avulla miettiä, miten voisi olla mahdollista järjestää poikkeusoloissa näyttely, joka ei millään tavoin ole kosketuksissa Mielentaiteen ulkopuolisten olosuhteiden kanssa. Jos ei vieläkään sytytä, niin silloin kannattaa vain pysyä mukana ja katsoa mihin se johtaa. Luottaminen ja usko Mielentaiteen kykyyn toimia poikkeuksellistenkin olosuhteiden ympäröimänä myös näyttelyn järjestämisessä, on iso merkitys toiminnan toteuttamiselle. Jos mukanaolevat eivät usko toiminnan järjestämiseen poikkeusoloissa, ei ole mitään järkeä toimintaa silloin edes koettaa järjestää, sillä turhaan suunniteltu ja toteutusta työstetty toiminta on uuvuttavaa. Järjestetty toiminta sen sijaan antaa lisää voimavaroja ja motivoi kehittämään uutta.

- Ari Kiviaho

Artikkelin kirjoittaja on Mielentaide ry:n näyttelyiden koordinaattori, Mielentaiteen keksijä ja perustamiskokouksen koolle 29.5.2005 kutsunut sekä 2020-2021 puheenjohtaja. Lisäksi toiminut 23-vuotta vapaaehtoisen mielenterveystyön hyväksi (vuodet 1998 - 2021), jonka aikana kehittänyt myös erilaisia verkkopalveluita kohderyhmälle, jonka avuksi on toiminut. Parhaillaankin on kehitteillä virtuaalitoimintaa, joka turvaisi livetoiminnan tarpeen 2021 vallitsevien poikkeusolojen aikana.

 

Osumat: 2876