Blog Theme by PHP Website

Mielentaide ry tiedottaa

Viimeksi päivitetty: 20.12.2019

20.12.2019

- Syyskokous 7.12.2019 valitsi 15-juhlavuoden hallituksen, jossa puheenjohtajaksi valittiin: Ari Kiviaho (Helsinki). Muut varsinaiset jäsenet ovat: Sanna Nevalainen (Helsinki), Marjut Kiviaho (Helsinki) ja Henna Kalliskota (Vantaa). Ainoa varajäsen on Heidi Denbizhan (Helsinki). Heidi on 2019 hallitussihteerinä ja 2020 ottaa yhdistyssihteerin tehtävät, joihin kuuluvat myös näyttelysihteerinä toiminta. Henna Kalliskota on valittu mediasihteeriksi, jossa vastaa kaikista media-asioista. Järjestäytymiskokous pidetään tammikuussa, jolloin odotetusti Sanna Nevalainen valitaan varapuheenjohtajaksi. Toiminnantarkastajana jatkaa Jani-Markus Heinola (Kuopio) ja varalla Tanja Pulliainen (Espoo).

Puheenjohtajaksi valittu Ari Kiviaho on asettanut tehtäväkaudelleen 2 tavoitetta: 1. Hallituksesta ei kukaan eroa kesken toimikauden, sillä joka vuosi yhdistyksen historiassa on 1-3 hallitusjäsentä eronnut ja usein vieläpä ennen kuin toimikausi on ehtinyt kunnolla alkaa. Ari pitää tärkeänä sitä, että jokainen hallitukseen valittu antaa itselleen mahdollisuuden toimia tehtävässä ennen kuin tekee päätöstä ettei tehtävään pystykään. 2. Kauden 2020 hallitus pääsee toiminnallaan kauden onnistuneiden asioiden joukkoon toimintakertomuksessa, joka laaditaan tammikuussa 2021. Joka vuosi hallitus on ollut epäonnistumisten listalla. Arin mielestä on helppo korjata tilanne hallitusyhteistyötä tiivistämällä.

- Näyttelyhaut ovat alkaneet heikosti. Huhtikuun Paluu juurille; Taivas ja Maa -kaksoisnäyttelyyn Helsingissä on kaikkiaan ollut hakijoita 5, joista on 2 jouduttu hylkäämään erilaisin syin. Näyttelyynhän haetaan pääosin maalauksia tai niihin rinnastettavia seinäteoksia, joissa tärkein kriteeri on kirkolliseen tilaan soveltuvan hengellisen taiteen hallitseminen. 3 taiteilijaa on valittu ja vielä haetaan kahta. 15-vuotta juhlanäyttelyyn Riihimäelle odotetaan 8 - 15 taiteilijaa ja taiteilijahausta on kaksi kuukautta kulunut, jolloin vain 4 taiteilijaan on näyttelyyn hakenut. Yhdistyksellä on tällä hetkellä 20 taiteilijajäsentä, joilla on edellytyksiä näyttelyyn hakea. Seuraavat näyttelyt ovat kuitenkin vasta 2022, 2024 ja 2025, kun siirrytään normaaliin joka toinen vuosi systeemiin.

- Yhdistys laittaa hakuun erilaisia näyttelyihin liittyviä erityisiä vapaaehtoistehtäviä. Mediatiimiin valitaan sosiaalisen media osaajia sekä perinteisen median hallitsevia (lehtijuttujen laatijoita). Yhdistyksellä on käytettävissä erilaisia julkaisukeinoja, kuten sanoma-/verkkolehdet (Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat, Keski-Uusimaa, Turkulainen ja Tamperelainen. Sekä vapaaehtoistyön alustoja, kuten toimeksi.fi, uusimaalaiset.fi jne. Nämä julkaisualustat tarvitsevat julkaisuja = niiden tekijöitä. Lisäksi näyttelyiden avuksi tarvitaan lehdistötiedotteiden laatijoita, jotka voivat toimia myös lehdistön yhteyshenkilöinä. Median lisäksi yhdistys hakee teknistä asiantuntijaa audiovisuaalisen taiteen esittämiseen Riihimäen näyttelyssä.


 

16.11.2019

- Paluu juurille; Taivas ja Maa -kaksoisnäyttely Helsingissä 1.4.2020 - 30.4.2020 taiteilijahaku päättyi lokakuuhun ja tuotti 2/5 taiteilijasta. Kolmen taiteilijan puututtua, on taiteilijahaku pidennetty käsittämään marraskuun ajan. Hajanaisia hakuja on saatu, joista päästään valitsemaan vasta, kun kaikki loputkin halukkaat ovat ehtineet hakea. Näyttelyyn on haettu myös jäsenyyden ulkopuolelta, joskin näyttelyyn valinta edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä.

- Riihimäen 15-vuotta juhlanäyttelyn taiteilijahaku on 1.10.2019 - 29.2.2020. Kiinnostus näyttelyyn taiteilijaksi on ollut vähäistä. Näyttelyyn voidaan valita maksimissaan 12 taiteilijaa seinäteoksille + 4 - 6 taiteilijaa muulle taiteelle (vitriinit, patsas/veistos, audiovisuaalinen, kirjallisuus).

- Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on kutsuttu koolle 7.12.2019 Vantaalle. Kokouksessa jäsenet päättävät ensi vuoden (2020) toiminnasta ja luottamushenkilöistä. Lokakuun ajan sai hakea ehdolle hallitukseen jäseneksi ja yhtään hakua ei saatu. Yhdistys tarvitsee juhlavuoden toimintaan täyden hallituksen ja koska kuluvalta vuodelta 4 hallitusjäsentä (pj. mukaan lukien) jatkavat ehdokkaiksi, tarvitsee hallitus vielä 2 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä ehdolle. Muussa tapauksessa yhdistyksen toiminta jää jälleen yhden aktiivin varaan, kun taidot tietokoneen, tietoliikenteen, toimistotehtävien ja taiteen osalta ovat puutteelliset. Mikäli hallitukseen ei saada lisää jäseniä, joutuu yhdistys lopettamaan toimintansa vuoden 2020 päätyttyä tai jättämään yhdistystoiminnan tauolle 1-3 vuodeksi.

- Yhdistyksen sihteerintehtävät jaetaan 4 osaan vuonna 2020, jolloin sihteeristö muodostuu näin: 1. hallitussihteeri (hallituksen asiakirjat, kuten kokouspöytäkirjat sekä puheenjohtajan määrittelevät muut tehtävät), 2. Yhdistyssihteeri (toimistotehtäviä, kuten jäsenrekisterin hoito), 3. Näyttelysihteeri (näyttelyn kirjalliset asiat suomeksi ja englanniksi sekä teosmyynti puhelimitse), 4. Mediasihteeri (sosiaaliset mediat ja muut kanavat tiedottamisen apuna). Hallitussihteerinä jatkaa Heidi Denizhan. Sen sijaan muut sihteerin tehtävät ovat haettavana. Näyttelysihteerin tehtävä on 6 kuukauden määräaikainen; muut tehtävät ovat kalenterivuosi.  


 

7.10.2019

- mielentaide.fi -sivuja on päivitetty ajan tasalle. Päivityksen yhteydessä on joitakin linkkejä muuttunut, josta syystä aiemmin ulkoisesti erilaisiin yhteyksiin linkitetyt sivut eivät toimi. Suositeltavaa onkin käydä sivuillamme ja "päivittää selaimesta" sivulinkki, jolloin löytää oikein. Yksi muuttunut valikkolinkki liittyy ensi vuoden näyttelyihin, joiden nimiä korjailtiin.

- Tiivistimme huhtikuun näyttelyn nimen muotoon: Paluu juurille; Taivas ja Maa -kaksoisnäyttely 2020. 15-vuotta juhlanäyttely 2020 poistettiin valikkolinkistä hankala Riihimäki, joka ei näkynyt oikein. On hyvin mahdollista, että Riihimäen näyttely - josta tällä hetkellä käytetään työnimeä - nimetään ensi kevään aikana.

- Jäseneksi hakeva voi valita joko liittymisen 5 eurolla saaden seuraavan jäsenmaksulaskun tammikuussa 2020 tai hakea normaalilla tavoin maksaen liittymisestä 5€ + jäsenmaksu 18€ = 23€, jolloin tästä seuraava jäsenmaksu laskutetaan tammikuussa 2021. Lue lisää jäseneduista, jotka on päivitetty ajan tasalle.

- Jäsenten taiteen ja myyjäistuotteiden myynnin välityspalkkio nostetaan ensi vuodelle (2020) 15% sen oltua tähän saakka 10%. Välityspalkkio otetaan suoraan saadusta myyntihinnasta, jolloin entiseen tapaan tilitetään jäsenen myyntiosuus (85%) tämän henkilökohtaiselle tililleen. Yhdistys hoitaa teos- ja tuotemyynnin, teosten luovutukset sekä "osto- ja aitoustodistusten laatimiset". Välityspalkkiot ohjataan suoraan näyttely- tai myyjäistapahtuman kulujen kattamiseen yhdessä jäsenmaksutuoton kanssa, sillä MTKL:n toiminta-avustuksia ei saa käyttää näyttelytoiminnan kuluihin.

- Yhdistys peräänkuuluttaa vapaaehtoistehtäviin haluavia liittymään jäseneksi, sillä erityisen suuri tarve on löytää halukkaita ensi vuoden hallitukseen mukaan, jonne tarvitaan 2-4 uutta jäsentä kuluvalta vuodelta jatkavien hallitusjäsenten lisäksi. Ensi vuosi (2020) on yhdistyksen 15-juhlavuosi, jolloin järjestetään poikkeuksellisesti 2 upeaa näyttelyä keväällä muun toiminnan ohessa. Hallitusjäsenenä osaa jokainen, joka omaa omia yksityisiä elämän taitoja esimerkiksi jokin näistä: ruuanlaitto, kirjoittaminen ja lukeminen, puhuminen, luovuus, kulttuuriharrastukset esim. teatterissa käyminen, autolla ajaminen, laulaminen tai soittaminen, ryhmänohjaaminen, liikunta, tietokoneen käyttötaidot. Myös vertaisryhmän ohjaajiksi ja toimitehtäviin on iso tarve löytää vapaaehtoisia. Osa vapaaehtoistehtävistä esim. hallitusjäsenenä, on jäsenmaksuvapautus kuluvan kauden jäsenmaksusta.

- Taitelijahaku kaksoisnäyttelyyn Paluu juurille; Taivas ja Maa Helsingissä 2020 alkoi 1.9.2019 ja päättyy 31.10.2019. Näyttelyyn haetaan 5 taiteilijaa, joista yksi taiteilijapaikka on Ouluun hyväksytty ja vielä on 4 paikkaa jäljellä. Näyttelyyn saa kukin taiteilija halutessaan joko kaksi 50 - 70cm leveää teosta tai yhden 100 - 120cm leveän teoksen. Teokset ovat 2-osaisia, joten yhteensä näyttelyyn tulee 10 - 20 teosta. Lisätietoja


  

30.9.2019

-Sähköinen infoesite 2019-2020 on saanut oman sivunsa Yhdistys -valikon juureen. Infoesitettä - jonka graafikkona toimii Tanja Pulliainen - on painettu 1000 kappaletta, jolloin painetussa muodossa esitteitä on tarkoitus levittää psykiatrisille vastaanotoille ja sairaaloille infoesitehyllyissä sekä yhdistyksen julkisten tapahtumien yhteydessä. Yhdistyksen markkinointiviestintä paranee huomattavasti, kun voimme jatkossa jakaa esitettä myös sähköisessä muodossa vaikkapa somen välityksellä. Infoesite on luotu mahdollisimman tiiviiksi paketiksi, jossa esitetty tieto on merkityksellisintä ihmisille, jotka eivät kotisivujen kautta löydä syytä liittyä jäseneksi.

- Paluu juurille 2005 - Taivas ja Maa 2020 -näyttely 1.4.2020 - 30.4.2020 hausta puolet jäljellä. Haku päättyy 31.10.2019 ja tällä hetkellä 1 taiteilija on hakenut mukaan. Näyttelysuunnitelma on täsmentynyt teeman "taivas" esityspaikakkaan liittyen, johon haetaan 5 taiteilijaa kullekin 180cm levetä seinäkaistale, johon taiteilija saa itse valita, haluaako luoda esille 2 pienempää 50-70cm leveää teosta vai yhden suuremman 100 - 120cm leveän. Lisäksi haussa on urkuparven reunukselle 2-3kpl 100 - 120cm leveää (maksimissaan 80cm korkeaa) teosta, jolloin voimme hakea joko yhden taiteilijan toteuttamaan kyseiset teokset tai sitten 2 tai 3 taiteilijaa kukin yhdellä teoksella. Näyttelyssä taitteilijat työstävät 2-osaisesta teoksestaan toisen teemasta "maa", joka esitetään 1km:n päässä "taivas" -teeman näyttelytilasta.

- Trio tai kvartetti a cappella tyylisesti tarkoitus koota tavoitteenaan esiintyä 2020 molempien näyttelyiden yhteydessä. Haemme eri äänialoilla laulua harrastaneita 5-6 henkilöä, joista voidaan hioa 2-3 erilaista lauluesitystä. Hakijoilta toivotaan kokemusta kuoro tai lauluyhtyeistä; myös soolo ja duettoryhmiä harrastaneista olemme kiinnostuneita. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 


 

26.8.2019

- Syyskausi avattiin Jyväskylän perinteisellä jäsenmiitillä 3.8.2019, jota Helsingistä saapuvat vuosittain järjestämään yhdistyksen perustajat - kunniajäsenet Ari ja Marjut Kiviaho. Tänä vuonna myös Mielentaide ry hallitusjäsenet osallistuivat. Lisäksi osallistui yksi Tampereen jäsen. Sen sijaan osallistumismielenkiintoa ei löytynyt Keski-Suomen alueen jäseniltä. Tapahtumassa jäsenillä oli 10€ ateriatuki.

- Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on kutsunut hallituksen kolmatta kertaa kaudellaan (joskin yhteensä 5. kokous 2019) koolle paikkana merenrantakahvila Vartiokylässä. Kokous pidetään ulkosalla ja avoimena jäsenille sunnuntaina 1.9.2019.

- Syyskuun ensimmäisenä päivänä alkaa Paluu juurille 2005 - Taivas ja Maa 2020 haku päättyen lokakuun lopussa. Lue lisää 

- Sanaton rakkaus -näytelmään Espoon Kaupunginteatterissa 19.10.2019 klo 14 on lippuja vielä saatavilla. Liput ovat 15€/kpl ja jäseniltä 7,50€/jäsen.  Lue lisää

- Viikolla 36 jäsenet saavat sähköisen jäsenkirjeen.


30.6.2019

- Paluu juurille 2005 - Taivas ja Maa 2020 tuplanäyttely huhtikuussa avaa upean 15v juhlavuoden näyttelyt. Näyttelyä suunnitellaan järjestettävän Helsingissä II-osaisena tuplanäyttelynä siellä, mistä Mielentaide ry sai alkunsa. "Taidetta Maan ja Taivaan -väliltä" on yhdistyksen slogan, joka tässä näyttelyssä on tarkoitus viipaloida siten, että ei haeta taidetta "väliltä", vaan äärirajoilta Taivas ja Maa, jotka taiteilijan tulee pystyä maalauksellaan kuvaamaan erikseen. Taivaan kuvaamiseen haetaan hengellistä teemaa, jolloin maa-aihe voidaan kuvata vapaammin. Näyttelyhaku syys- ja lokakuun aikana.

- Jyväskylän jäsenmiittiin 3.8.2019 Rosso Kirkkopuistossa on ilmoittautunut 5 jäsentä (4 Helsingistä ja 1 Tampereelta). Jäsentapaaminen järjestettiin alun perin Keski-Suomen jäsenille mutta päätettiin avata valtakunnallisesti muillekin jäsenille, jotta tapahtumaan saadaan osallistujia. Ravintola on koiraystävällinen ja ennalta on tehty pöytävaraus 10 ihmiselle + yhdelle koiralle. Kaikki 1.8.2019 saakka Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ilmoittautuneet jäsenet huomioidaan, sillä pöytävaraus vahvistetaan tapahtumaa edeltävänä päivänä. Jäsenillä on 10€ ateriatuki.

- Mielentaide ry on kesätaulla heinäkuun ajan. Sähköisiä jäsenhakuja otetaan vastaan, joskin liittymisjäsenmaksusta laskutetaan vasta elokuussa postitettavalla laskulla. Kesätauon aikana jäseniä palvelee salainen Facebook-ryhmä Mielentaide.

  Mielentaide ry toivottaa mukavaa kesää kaikille!   


                                                                                                 

 

18.6.2019

- Parhaillaan Tampereella Metson kirjastossa käynnissä oleva Mielentaide ry vuosinäyttely on riemastuttanut kahta näyttelyn taiteilijaa, joista eniten ensikertalaista 2019 jäseneksi liittynyttä taiteilija Mari Asikkalaa, jonka teos Ritual of Moth sai Myyty-tarran eilen 17.6.2019. Mari ei ole koskaan aiemmin osallistunut näyttelyihin - ei edes yksityiseen.

- Jyväskylässä on toiseksi eniten jäseniä Helsingin pitäessä ykkössijaa. Harmillista vaan on se, että Jyväskylään ei löydy osallistumishalukkuutta järjestettäviin tapahtumiin eikä sieltä ole löytynyt vapaaehtoista koordinoimaan alueen toimintaa. Helsingistä käsin on mahdotonta saada alueellista toimintaa sinne. Jyväskylään järjestetään lauantaina 3.8.2019 jäsenmiitti ruokailuravintolaan, jossa jäsenillä on 10€ ateriatuki käytössään (jolloin jäsen maksaa tilaamansa aterian hinnasta erotuksen, joka siitä jää kympin jälkeen jäljelle). Neste Rallin takia ravintolaan ei oteta pöytävarauksia ennakkoon, kuin ainoastaan ennen heinäkuun puolta väliä mutta yhdistyksen ollessa heinäkuun kesätauolla, on pöytävaraus tehtävä kesäkuun aikana. Kun ilmoittautumisaikaa on vielä viikon 26 puoleen väliin, on ilmoittautuneina ainoastaan 4 hallitusjäsentä Helsingistä. Tämä kertoo kaiken ongelmista löytää Jyväskylän toimintaan osallistujamielenkiintoa. Tapahtumasta lisätietoa Tapahtumat -kalenterista

- 15-vuotta juhlanäyttely Riihimäellä virallinen taiteilijahaku alkaa 1.11.2019 mutta tällä hetkellä on alustavasti jo hakulistalla 6 taiteilijaa. Tavoitteena on saada 80% yhdistyksen taiteilijoista näyttelyyn mukaan, mikä tarkoittaisi nykytilastossa 16 taiteilijaa. Näyttelyyn tulemme hakemaan seinäteosten lisäksi veistoksia ja patsaita, keramiikkaa, kirjoja sekä erilaista sekataidetta. Näyttelyyn pääsy edellyttää Mielentaide ry jäsenyyttä.

- Yhdistykseltä on vuosien saatossa kadonnut jäsenet, joiden kiinnostuksen kohteina ovat erilaisten kädentaitotuotteiden valmistaminen, josta syystä yhdistys ei ole voinut järjestää pientuotemyyjäisiä jäsenilleen. Pientuotemyyjäiset ovat yleensä päivätapahtuma jossain kauppakeskuksessa, jossa myydään alle 50€ hintaisia itsevalmistettuja pientuotteita, kuten koruja, onnittelukortteja, neuleita, pientaidetta, erilaista hyötytuotetta jne. Myyjäisistä jäsen saa 90% tuoton, josta siis 10% jää yhdistykselle + lisäksi osallistuvia jäseniä voidaan pyytää luomaan yhdessä yhdistyksen omia myyntituotteita yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Myyjäiset ei ole tarkoitettu kuitenkaan kaupalliseen tuottoon tähdäten, vaan kyse on enempi luovasta harrastetoiminnasta mielenterveyden ylläpitäjäksi.

- Yhdistyksen uudestaan ylimääräisessä kokouksessa valittu hallitus tiivistää yhteistyötään jäsenten kanssa sekä lisäksi tiivistää työskentelyään. Uusi puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle kuukauden välein kesäaikana ulkoilmaan (luontoon) ja kokousten oheen otetaan luova työskentely, kuten 30.6 kokous pidetään Helsingin Keskuspuistossa käsien luodessa savea samalla suun puhuessa. Kokouksista tehdään mielenkiintoisia ja rentoja. Hallitus ottaa kokonaisuudessaan osaa alueellisiin jäsentapahtumiin voidakseen tutustua jäsenten kanssa. Hallituksen kokouksista tiedotetaan myös julkisesti Tapahtumat -kalenterissa.


 

Tuoreet uutiset keskitetysti - Tilaa uutiskirje

 

 

Osumat: 9745