Blog Theme by PHP Website

Heidi Anttila - Espoo

Koulutus ja tausta

Olen 1965 syntynyt ja koulutukseltani olen artesaani, askartelunohjaaja, lastenohjaaja sekä ympäristönhoitaja.

Olen kotoisin Jyväskylän maalaiskunnasta Keski-Suomesta. Suurperhe, jossa asuivat vanhempani siskoni, mummo ja setä tarjosivat rikkaan lapsuuden kasvualustan. Isäni oli läheinen ja tärkeä henkilö kasvussani ja luontoharrastuksessa. Yksinäisenä lapsena maalla piirtelin kuvia mummosta kissoista joskus sarjakuvamaisesti. Keramiikka tuli kuvioon heti tärkeä henkilön mummoni kuoltua ja murrosiän ilmaisuna peruskoulussa.

Kuvaamataito oli lempiaineeni koulussa ja ihana kuvisopettaja kannusti, jos haen taidekoulun pääsykokeisiin. Tätä pidettiin kotona epärealistisena tulevaisuuden suunnitelmana, ja hain kotiteollisuuskouluun 1984 artesaanilinjalle – ajatuksena käsityöläisyys. Keramiikka ja metallityöt tarjosivat kanavan luovuudelleni. Ammatti löytyi 1987 askartelunohjaajaopistosta Riihimäeltä.

Työelämästä eteenpäin

Pääsin Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin askartelunohjaajan virkaan 1990–1996. Pidin monipuolista työstä nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa psykiatrisessa sairaalassa.                                   Olin mm. työpari taideryhmien ja vapaa-ajanohjauksessa.                      

Pääsin jatko-opintoihin opiskelemaan kuntoutusta Jyväskylän ammattikorkeakouluun 1998–2000. Olin huomaamattani uuvuttanut itseni, sain kuntoutustuen- ja palasin oman taiteen tekemiseeni, josta sain taas voimaa itsellenikin.

Olin stressiherkkä auttajapersoona, joka oli ajatellut liikaa toisia. Kilpirauhasen vajaatoiminnan toteaminen selveni myös väsymyksen syyksi.

Käsi- ja taideteollisen yhdistyksen kautta löysin omaa tekemistä ja hyvän ystävän. Kävin myös keramiikka-alan yrittäjäkurssin Kankaanpäässä. Minulla ei ollut koskaan omaa työtilaa tai keramiikkauunia, joten työväenopisto oli halvin ratkaisu.

Erilaisten sosiaalialan töiden kokeilujen jälkeen opiskelin myös biologiaa Jämsässä ja Jyväskylän yliopistossa.

Muutin eroni jälkeen 2011 pitkäaikaisesta suhteesta Espooseen. Viihdyin ja kotiuduin Etelä- Suomeen. Olin taideseurojen Koprun ja Espooart jäsen. Liityin yhdistykseen mielentaide 2018, jolla on aktiivista toimintaa ympäri Suomea. Olin työstänyt keramiikkaa uskollisesti työväenopistossa koko ikäni 16- vuotiaasta asti. Kotimaista keramiikkaa on todella vaikea myydä. Pidin kuitenkin taidenäyttelyitä kirjastoissa, kirkossa ja kahviloissa. Kannustavat ystävät kehottivat käyttämään luovuuttani.

Mielentaide ry:n jäseneksi 27.6.2018


Education and background

I was born in 1965 and I’m trained as an artisan, a craft instructor, a children's instructor, as well as an environmental manager.

I come from the rural municipality of Jyväskylä in Central Finland. In my extended family where living together my parents, sister,  grandmother and uncle that offered a rich platform for childhood growth. My father was a close and important person in my growth and supported my nature hobby. As a lonely child, I painted pictures of grandmothers cats sometimes making them look cartoon-like. Pottery became important to me after the death of an important figure, my grandmother, and it was a way to express my puberty in elementary school.

Art was my favorite subject in school, and my wonderful arts teacher encouraged me to apply for an entrance exams to an art school. At home this was considered an unrealistic plan for the future, so I applied to the art industry's 1984 artisan line - with the idea of crafts. Ceramics and metalwork provided a channel for my creativity. The profession was found in 1987 at the craftsmen's instructor college in Riihimäki.

From working life forward

I made it to a crafts instructor post in Central Finlands Hospital District in 1990–1996. I liked it a lot working with young people, adults and the elderly in a psychiatric hospital. I was a work pair in art groups and leisure.

I went to study rehabilitation at Jyväskylä University of Applied Sciences 1998-2000 during my postgraduate studies. Without realising I had exhausted myself, got rehabilitation support, and returned to my own artwork, which gave me strenght again.

I was a stress-sensitive helper person who had thought too much about other people. The diagnosis of thyroid dysfunction was the cause of my fatigue.

Through art and craftsmen associations I found my own work and a good friend. I also attended a ceramics business course in Kankaanpää. I had never had my own workspace or ceramic oven, so the labor college was the cheapest solution.

After experimenting with various types of social work, I also studied biology at Jämsä at the University of Jyväskylä.

I moved after my long-term relationship in 2011 to Espoo. I liked it and it felt at home in southern Finland. I was a member of the art clubs Koprun and Espooart. I joined the association of Mielentaide in 2018, which has activities around Finland. I have been working on ceramics faithfully at the Labor College from the age of 16 years. Domestic pottery is really hard to sell. However, I set up art exhibitions in libraries, churches and cafes. Encouraging friends told me to use my creativity.

 

Member of Mielentaide ry since 27.6.2018

Osumat: 3083