Blog Theme by PHP Website

Mielentaide EXITUS 2021 näyttely / exhibition 3.6.-30.7.2020 - Artist presentation: Sirkka Lasner

Artikkelin hakemisto

SIRKKA LASNER - Teuro-Kuuslammi

Olen virolaissyntyinen taiteilija Teuro-Kuuslammilta. Olen opiskellut taidetta Virossa Raplan Taideseuran ja Tallinnan Kansanopiston taidekursseilla, jolla opettajina olivat mm. Arsen Kljan ja Zair Zeilanov. Olen 2014 syksystä lähtien käynyt useita muotokuvakursseja Aapo Pukin Taidekoulussa ja mahdollisuuteni mukaan jatkan muotokuvamaalauksen sopintoja.

Vuonna 2002 muutin Teuro-Kuuslammille, mihin kotiuduin erinomaisesti ja missä kehityin taiteilijana. Kuulun Tammelan Taiteilijatietokantaan. Elämänmuutokset veivät minut moneksi vuodeksi Järvenpäähän. Ne ovat olleet taiteilijaelämälleni antoisia vuosia. Vuonna 2014 liityin Järvenpään Taideseuraan. Olen pitänyt useita näyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin. Taidegrafiikkaa ja puu- ja saviveistosten tekemistä opiskelin Pekka Halosen akatemiassa, Kansanopiston Kuvataiteen syventävällä linjalla viime syksynä. Marraskuussa 2019 aloitin opinnot Aalto Yliopiston Avoimen Yliopiston Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa kurssilla.

Maalaustyylini on yleensä realistista, mutta käytän myös symboliikkaa ja mielikuvitusta. Maalausaiheitani ovat muotokuvat, maisemat, vuodenajat, eläimet ja asetelmat. Tekniikkana käytän eniten öljyväriä ja kuivapastellia, mutta myös tussia, lyijykynää, akvarellia ja sekatekniikkaa. Uutena intohimona ovat taidegrafiikka ja puuveistokset. Töideni inspiraation lähteenä on kaikki kaunis ympärillämme: usko, toivo, rakkaus, positiiviset tunteet, kaunis luonto. Maalaan ja piirrän myös tilaustöitä.

Olen syntynyt Järvamaalla, Keski-Virossa 4.6.1963. Mielestäni se on luonnossa kauneinta aikaa. Olen asunut Raplamaan kunnassa perheeni kanssa. Kolme aikuista lastani asuvat Virossa. He ovat minua paljon kannustaneet taiteen tekemisessä ja ovat minulle hyviä taidekriitikoita. Sukujuureni ovat Suomessa. Isoäitini syntyi Suomessa ja äitini Itä-Karjalassa. Jo pikkulapsena olin kiinnostunut elämästä Suomessa ja suomalaisuudesta. Piirsin lapsena paljon ja tykkäsin piirtää ihmisiä. Muistan vieläkin piirtämäni naisen tummanpunaisessa villatakissa. Isosiskoni nauroivat minulle, kun minun piirtämäni prinsessa ei näyttänyt niin hienolta, kuin heidän prinsessansa. Ihmettelen aina, miten voin niin kirkkaasti muistaa lapsuudestani jotkut asiat tai tapahtumat, että voisin ne piirtää ja joitakin kuvia lapsuudenkodista ja maisemista olenkin maalannut, jolloin sukulaiset ovat ihmetelleet, mistä olen saanut näistä aiheista valokuvat, joista olen tehnyt taulut. Nyt ymmärrän, että ne hetket lapsuudestani, mitä erittäin kirkkaina kuvina muistan, ovat tehneet vaikutuksen tulevaan elämääni. Taide on ollut minulle ihan varhaislapsuudesta lähtien itsensä toteuttamisen ja itsesuojelun keino. Ja unelma taiteilijaelämästä on kohonnut lentoon juuri varhaislapsuudessani.

Elämä on matka kohti unelmia. Matkalla on alku ja loppu. Näiden välissä tapahtuu monenlaista, sekä iloisia että ikäviä asioita. Elämän matkassa on kyse muustakin kuin määränpäästä. Olennaisesti kyse on myös itse matkanteosta, sekä fyysisestä että henkisestä matkasta itsessä ja kasvamisesta taiteilijana. Elämäni on ollut kaunis ja ihmeellinen, vaikkakin mutkikas matka. Olen päässyt pitkälle siitä, mikä kerran olin, mutta en ole kaikkea sitä, mitä joskus tulen olemaan. Elämä on matka ja me kaikki tulemme lapsuudesta. Elämän polulla koemme tunteita, unelmia, elämyksiä, kokemuksia ja tutustumme ihmisiin, joiden kanssa tapaamme lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.

Kaikki tämä, mitä koemme elämän polulla, antaa vaikutteita ja ohjaa matkaamme tietoisesti tai tiedostamatta. Olen kaikesta kiitollinen, mitä elämässäni on tapahtunut. Jokainen tapahtuma johtaa seuraavaan. Jokainen loppu on uuden alku.

Mielentaide ry:n jäseneksi 11.2.2020

I am Estonian-born artist from Teuro-Kuuslammi. I studied art in Estonia Rapla Arts Society and Tallinn folk art courses, in which there was teaching for example Arsen Kljan and Zair Zeilanov. From autumn 2014 I've been to several portrait courses at Aapo Pukki’s Art School, and when possible I will continue portrait painting studies.

In 2002, I moved to Teuro-Kuuslammi, where I settled down perfectly and developed as an artist. I’m member of Tammela Artist Database. There was some life changes which took me to Järvenpää for many years. They were fruitful years of my artist life. In 2014, I joined the Järvenpää Art Society. I have had a number of exhibitions and participated in collective exhibitions. Last autumn I studied art graphics and making wood and clay sculptures at the Pekka Halonen Academy, at the Advanced School of Fine Arts. In November 2019, I started studying at the Aalto University Open University, Group Process and Therapy in Art Education course.

My painting style is usually realistic, but I also use symbolism and imagination. My painting subjects are portraits, landscapes, seasons, animals and still lifes. As a technique, I use mostly oil paints and dry pastels, but also felt-tip pens, pencils, watercolors and mixed media. My new passion is graphic art and wood sculptures. The source of inspiration for my work is everything beautiful around us: faith, hope, love, positive emotions, beautiful nature. I also paint and draw commissioned works.

I was born in Järva County, central Estonia, 04.06.1963. I think it’s the most beautiful time in nature. I have lived with my family in Rapla province. My three adult children live in Estonia. They have encouraged me a lot in making art and are good art critiques for me. My family has its roots in Finland. My grandmother was born in Finland and my mother in East Karelia. As a toddler, I was interested about life in Finland and Finnishness. As a kid, I drew a lot and I liked to draw people. I still remember the woman I drew in a dark red cardigan. My big sisters laughed at me when the princess I drew didn’t look as great as their princesses. I always wonder how can I so clearly remember some things or events from my childhood, that I could draw them now. I have been painting some pictures from childhood home and landscapes, and relatives have wondered that from where did I get photos of these topics, which I've done paintings from. Now I realize that those moments from my childhood that I remember in very bright images have made an impact on my future life. Art has been a means of self-realization and self-protection for me since my early childhood. And the dream of an artist’s life has soared in my early childhood.

Life is a journey towards dreams. The journey has a beginning and an end. Between these, many kinds of things happen, both happy and unpleasant. The journey of life is about more than just a destination. Essentially, it is also about the journey itself, both the physical and mental journey within oneself and growing up as an artist. My life has been beautiful and wonderful, despite a complicated journey. I've come a long way from what I once was, but I’m not yet like I will be someday. Life is a journey and we all come from childhood. On the path of life we experience feelings, dreams, experiences and get to know people with whom we meet for a shorter or longer time...

All of this that we experience on the path of life gives influence and guides our journey, consciously or unconsciously. I am grateful for everything that has happened in my life. Each event leads to the next. Each end is the beginning of a new one.

Member of Mielentaide ry since 11.2.2020

Osumat: 19072