Blog Theme by PHP Website

Mielentaide EXITUS 2021 näyttely / exhibition 3.6.-30.7.2020 - Artist presentation: Anja Haavisto

Artikkelin hakemisto

ANJA HAAVISTO - Tampere

Olen syntynyt vuonna 1970.  Olen maalarina ihan alkutekijöissä. Nämä taulut ovat ensimmäiset maalaukseni sitten peruskoulun, joka päättyi vuonna 1986. Elämäni on ollut todella hektistä, on ollut vaikeuksia, ja minulla ei ole ollut juurikaan aikaa itselle. Sairastuttuani minulla ei yhtäkkiä ollutkaan muuta kuin aikaa ja pitkäaikainen haave taulun maalaamisesta.

Kotona oli lasten jäljiltä jäänyt maaleja, pensseleitä ja suuri taulupohja. Tuolle pohjalle sitten aloin purkamaan särkyneen ja masentuneen mieleni hiiltynyttä kasvokuvaa, joka nousee liekkien keskeltä. Mallia ei ollut, joten otin kasvoistani kuvan ja huomasin että maalaamani kasvot näyttivätkin ihan omiltani.

Huomasin että akryylimaalaus on "mun juttu", eri sävyjä tuputtelemalla saa ilmeitä aikaiseksi ja näin alkaa kuva elämään. Muutaman kuukauden katselin valokuvia, jotka herättävät minussa tunteita. Hankin lisää välineitä ja aloin maalailemaan.

YouTubesta katsoin ohjeita ja olin myös nähnyt, kun taitavat lapseni ja muutama tuttu taiteilija työskentelevät. Heiltä pyysin ja pyydän edelleen kommentteja ja opastusta. Olen opetellut armollisuutta kokemattomuuttani kohtaan, tekniikkaa oppii koko ajan lisää.

Maalaaminen on ollut melkeinpä ainut asia mistä olen nauttinut pitkiin aikoihin, siinä saan olla omillani. Minusta on mukava maalata ihmisiä erilaisissa tilanteissa, joissa ihan tavallinen elämä tulee esiin. Maalatessa mietin kohdetta, miten hän puhuu, liikkuu, katsoo jne. Peilaan myös suhdetta toisiimme ja kohteen merkitystä omaan elämääni.

Maalaaminen on tuonut minulle yhden uuden ulottuvuuden ja jotain, joka pienin askelin korjaa murskaantunutta itsetuntoani ja rohkaisee tekemään uusia asioita. Minulla on edessä pitkä tie. Maalaaminen on yksi asia joka tuo sisältöä elämääni, auttaa minua eteenpäin ja jonka olen ihan itse itselleni löytänyt.

Mielentaide ry:n jäsen15.2.2020
 

Erosi jäsenyydestä 4.7.2020

I was born in 1970. I am a starter at painting. These paintings are the first of my paintings since elementary school, which ended in 1986. My life has been really hectic, there have been difficulties, and I haven't had much time for myself. When I became ill, I suddenly had nothing but time and a long-time dream of painting.

At home there were paint, paintbrushes and a large canvas left behind by the children. To that canvas I began to unravel the charred image of my face, the broken and depressed mind rising from the flames. There was no model, so I took a picture of my face and noticed that the face I painted looked like mine.

I noticed that acrylic painting is "my thing". Adding different shades brings image alive. For a few months I looked at photos that aroused my emotions. I got more tools and started painting.

I was looking at YouTube for instructions and I had also seen my kids and a few familiar artists working. I asked them, and will continue to ask for comments and guidance. I have learned mercy towards my inexperience, learning technique all the time more.

Painting has been almost the only thing that I've enjoyed in a long time, that I get to be on my own. I find it nice to paint people in different situations where just ordinary life comes up. When painting, I think about the subject, how he speaks, moves, looks, etc. I also mirror the relationship to each other and the meaning of the subject to my life.

Painting has given me one new dimension and something that, in small steps, corrects my broken self-esteem and encourages me to do new things. I have a long way ahead. Painting is one thing that brings the content to my life, helps me forward, and I've found it all by myself.

Member of Mielentaide ry since 15.2.2020

Resigned from membership on February 4, 2020 

Osumat: 19007