Blog Theme by PHP Website

Mielentaide EXITUS 2021 näyttely / exhibition 3.6.-30.7.2020 - Artist presentation: Heidi Anttila

Artikkelin hakemisto

HEIDI ANTTILA - Helsinki

Olen Jyväskylästä kotoisin oleva 50- vuotias nainen. Muutin 2011 Espooseen ja myöhemmin 2020 Ars Longan taiteilijataloon Helsinkiin, jolloin sain myös Suomen Taiteilijat ry:n jäsenyyden. Pääasiallinen materiaalini on keramiikka.

Tein artesaani opintoja kovat materiaalit (keramiikka ja metalli) Savonlinnassa 1984 ja Petäjäveden käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa 2010 (metalli kaluste). Opiskelin 1987 askartelunohjaajaksi Riihimäellä. Keramiikka-ala kiinnosti, josta yrittäjäkurssi Kankaanpäässä 1994. Lastenohjaajaksi valmistuin1998. Jatkoin kuntoutusohjaajaopintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 2000, ympäristönhoitaja-luontoalan opinnot olivat Jämsässä 2005. Taiteenteko vei jäseneksi Jyväskylässä taideyhdistys Kirjoon, Espoossa Espoo Art ja Mielentaide yhdistyksiin.

Työskentelin ohjaajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 1990–1996. Työkokemusta sosiaalialalta kertyi eri-ikäisten ihmisten parista noin 15 -vuoden ajalta: mm. psykiatria, vammais- ja vanhus ja lapsityö. Tein myös työkokeilua Espoon kuvataidekoulussa ja työväenopisto Omnian kuvataideryhmissä 2016.
Sarastia Rekryn kautta ohjasin kehitysvammaisia päivätoiminta- keskuksissa ja asuntoloissa 2017–2020.

Tällä hetkellä 2020 opiskelen kohtaamistaidetta (kuvailmaisun ohjausta) Laureassa. Suurperheen nuorimpana olen aina valmis uusiin haasteisiin ja saan inspiraation töihini luonnosta sekä ihmisistä.

Mielentaide ry:n jäseneksi 27.6.2018

I am originally from Jyväskylä, 50- year-old woman. I moved to Espoo in 2011 and later to Arslonga Artists' House in Helsinki in 2020. I became then a member of Suomen Taiteilijat ry. My main material is ceramics.

I did artisan studies in hard materials (ceramics and metal) in Savonlinna in 1984 and Petäjävesi Art and Crafts School in 2010 (metal furniture). I studied 1987 as a craft instructor in Riihimäki. Entrepreneurial course in ceramics interested in Kankaanpää in 1994. I graduated as a children's tutor in 1998. I continued my rehabilitation counseling studies at Jyväskylä University of Applied Sciences in 2000, studies in environmental management and nature were in Jämsä in 2005. I became a member of Art Association Kirjo in Jyväskylä, and Espoo Art and Mielentaide associations.

I worked as a counselor in the Central Finland Hospital District 1990-1996. Work experience in the social field has accumulated among people of different ages for about 15 years: psychiatry, the disabled, the elderly and children. I also did a work experiment at the Espoo School of Fine Arts and the Omnia Art College in 2016. I mentored people with intellectual disabilities in day care centers and dormitories 2017-2020.

Currently in 2020 I’m studying encounter art (creative forms of expression) at Laurea. As the youngest of an extended family I’m always ready for new challenges and I get inspiration for my work from nature and people.

Member of Mielentaide ry since 27.6.2018

Osumat: 8643